De Botshol – een uniek moerasgebied in Utrecht


Bron: Natuurmonumenten

Botshol is een prachtig moerasgebied in de provincie Utrecht, en ligt tussen Abcoude en Vinkeveen. Het bestaat uit twee grotere plassen, de Grote Weije en de Kleine Weije, die door nauwe doorgangen met elkaar verbonden zijn. Deze plassen zijn ontstaan door (te) intensieve vervening.

In de rest van het gebied herkent u het klassieke verveningspatroon met petgaten en sloten. De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit rietland, bos en struweel. De ruigten, galigaanvegetatie en kranswierbegroeiingen zijn internationaal van belang. Voor 215 ha van deze oase van rust is bescherming via Natura 2000-wetgeving in procedure. Het krijgt daarin de status van Habitatrichtlijngebied.

Vanwege de vele bijzondere planten- en vogelsoorten is het gebied alleen buiten het broedseizoen (1 april tot 16 juni), bereikbaar met huurroeibootjes of georganiseerde vaarexcursies.

Vaarexcursie Botshol – een leuk uitstapje tijdens uw verblijf in Hotel Restaurant Villa Lokeend

Varen langs veenweiden, rietlanden en moerasbos, door smalle slootjes en over weidse plassen. In het zomer seizoen is dit mogelijk in de Botshol. De lepelaar en de aalscholver krijgt u zeker te zien en met een beetje geluk scheert de bruine kiekendief boven de rietlanden. Botshol staat bekend om zijn galigaanzomen en verschillende orchideeënsoorten.

Beleef dit gebied

Buiten het broedseizoen (van 15 maart tot 16 juni) is Botshol bereikbaar met huurroeibootjes of georganiseerde vaarexcursies.  Rond Botshol is ook een bijzondere wandelroute uitgezet. De route is zo’n 10 kilometer lang. U kunt hem als mp3-route thuis downloaden en meenemen op uw eigen iPod of mp3-speler. De digitale boswachter vertelt u dan wat u onderweg ziet.
Vanaf 15 maart is een deel van deze wandelroute gesloten. Het gaat om de pad tussen Botshol en de Vinkeveense Plassen, vanaf de werkschuur op de Botsholsedijk tot de Winkeldijk. Zo kunnen de lepelaars rustig broeden.  Varen kan nog tot 1 april.

Lepelaar

Tijdens een vaarexcursie is er vooral aandacht voor de vele soorten vogels in Botshol. De schuwe roerdomp en purperreiger laten zich niet een-twee-drie zien. Maar zwarte sterns en aalscholvers zult u zeker aantreffen. Ook de krooneend broedt hier. In Polder Nellestein broeden weidevogels en lepelaars. Tussen de kranswieren wachten de snoek en de ringslang vanuit een hinderlaag op hun nietsvermoedende prooi. Kortom, u komt hier ogen en oren te kort!

Werelderfgoed

Aan de westkant van Botshol ligt Fort Botshol. Dit fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst en wordt gerestaureerd. Overigens is Fort Botshol alleen in naam een fort. Betonnen verdedigingswerken zijn op deze plek nooit gebouwd.